GR EN

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Διανύουμε μία χρονική περίοδο όπου παρατηρείται πλέον έμπρακτο ενδιαφέρον αρκετών επιχειρήσεων να προχωρήσουν σε κινήσεις τεχνολογικής αναβάθμισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Παραγωγής, είτε αυτές αφορούν σε μιας μικρής και μεσαίας κλίμακας ενέργεια είτε σε ένα ολοκληρωμένo επενδυτικό πλάνο. Αυτή η κινητικότητα εντάσσεται στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού ή/και επέκτασης υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αλλά και στο πλαίσιο ανέγερσης νέων κέντρων διανομής και βιομηχανικών κτιρίων, τώρα ή στο κοντινό μέλλον.

Η διατήρηση και αύξηση της Ανταγωνιστικότητας εξάλλου στο VUCA environment όπου λειτουργούμε, επιτάσσει τον έγκαιρο ψηφιακό και λειτουργικό μετασχηματισμό, στον οποίο η τεχνολογία σε όλες τις εκφάνσεις της, έχει τον πρώτο λόγο προκειμένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν το πλεονέκτημά τους στην αγορά προχωρώντας στον κατάλληλο χρόνο στις κατάλληλες επιλογές.

Έχοντας διαπιστώσει αυτή την κινητικότητα, το Operations Center αποφάσισε να αφιερώσει το 6ο συνέδριό του στην τεχνολογία υπό τον τίτλο “End-to-end Supply Chain TECHNOLOGY DAY”. 44 εισηγητές – διακεκριμένα ανώτατα στελέχη της αγοράς ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη σύνθεση ενός ολοκληρωμένου και δυναμικού προγράμματος που παρουσιάζει και αναλύει άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις (hands-on) σε όλο το μήκος του Supply Chain και ειδικότερα στους τομείς: 

1. Κέντρων Διανομής / Αποθήκευσης
2. Εμπορευματικών Μεταφορών & Διανομών
3. End of Line Production / Συσκευασία
4. Planning & Inventory Control

Σκοπός του συνεδρίου είναι να ενισχύσει τις προσπάθειες όσων επαγγελματιών ενδιαφέρονται να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους τεχνολογικά (είτε αυτοί είναι οι ίδιοι οι επιχειρηματίες είτε οι decision makers μέσα στις επιχειρήσεις) αλλά και όσων επιθυμούν να «κρατήσουν επαφή» με τις νέες τεχνολογίες προκειμένου η ομάδα τους να είναι πιο αποτελεσματική στην καθημερινή της εργασία, ώστε μέσα σε μια παραγωγική ημέρα:

- Να λάβουν πλήρη γνώση για όλο το φάσμα των hands-on τεχνολογιών που μπορούν σήμερα να εφαρμοστούν με επιτυχία και με απτά αποτελέσματα. Γρήγορο ROI και χαμηλό TCO είναι δύο έννοιες που διαπνέουν τις περισσότερες από τις τεχνολογίες που παρουσιάζονται.

- Να παρακολουθήσουν “bottom down” αναλύσεις γι' αυτές, από κορυφαίους προμηθευτές και συμβούλους της αγοράς, αποκτώντας έτσι μια χρηστική ενημέρωση, πέραν της απλής παράθεσης πλεονεκτημάτων εφαρμογής.

- Να ακούσουν την εμπειρία επιχειρήσεων – users που ήδη εφαρμόζουν αυτές τις τεχνολογίες και να διακρίνουν σημεία-κλειδιά στα στάδια καταγραφής αναγκών, αξιολόγησης, εφαρμογής και πλάνου μετάβασης στη νέα τεχνολογία.

- Να έχουν τη δυνατότητα διατύπωσης των δικών τους ερωτημάτων και να λάβουν αξιόπιστες απαντήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας εξειδικευμένων Workshops.

- Να επισκεφθούν τους εμπορικούς χορηγούς της διοργάνωσης και να δουν από κοντά προτεινόμενες λύσεις σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα.

Έτσι, πέραν της πρωινής και απογευματινής ολομέλειας όπου θα παρουσιαστούν θεματικές που ενδιαφέρουν το σύνολο του ακροατηρίου (βλ. παρακάτω), ο σχεδιασμός του συνεδρίου προβλέπει τη λειτουργία 4 παράλληλων Workshops, ένα για κάθε τομέα που αναφέρθηκε παραπάνω (Κέντρα Διανομής, Μεταφορές/Διανομές, End of Line Production, Planning & Inventory Control). Κάθε Workshop εστιάζει σε ειδικότερα θέματα του τομέα, είναι σχεδιασμένο ώστε να προάγει το information sharing μεταξύ των συμμετεχόντων και έχει ανώτατο αριθμό συνέδρων ώστε να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της «ομάδας εργασίας».

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η θεματολογία του συνεδρίου στην ολομέλεια και σε κάθε Workshop ξεχωριστά. Κάθε σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει σε 1 από τα 4 Workshops, ενώ στην απογευματινή Ολομέλεια προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων και των 4 ομάδων εργασίας.


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
(9.00 - 11.00 & 15.00 - 16.30)

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 4 ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ WORKSHOPS 
(11.30 - 14.00)
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, όπου 6 διαφορετικές αίθουσες θα φιλοξενήσουν τις εργασίες της διοργάνωσης όπως και τα προβλεπόμενα networking lunch και coffee breaks.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του TECHNOLOGY DAY που συνθέτουν 44 ανώτατα στελέχη της αγοράς.