GR EN

Συνέδριο 1η Δεκεμβρίου

Στον κρίσιμο παράγοντα του Health, Safety & Environment εστιάζει το συνέδριο HSE 2021 που προγραμματίζει για την 1η Δεκεμβρίου (12.00 – 16.10) διαδικτυακά, το Operations Center. Η εξειδικευμένη διοργάνωση απευθύνεται σε στελέχη HSE αλλά και σε όσους διαχειρίζονται θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής / Ενεργειακής Διαχείρισης σε βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις, εταιρείες 3rd Party Logistics και μεταφορών καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, με σκοπό την παρουσίαση των επικαιροποιημένων πολιτικών HSE στο σημερινό περιβάλλον αυξημένου κινδύνου.

Υγεία & Ασφάλεια: Νο1 προτεραιότητα για επιχειρήσεις και οργανισμούς

Η πολιτική H&S είναι το πρώτο μέλημα των Διοικήσεων γιατί το διακύβευμα είναι μεγάλο: αφορά στην Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων και των οικογενειών τους, όπως και των πελατών, των προμηθευτών και των συνεργατών από τον υγειονομικό κίνδυνο του κορωνοϊού αλλά και από κινδύνους που προϋπήρχαν και εξακολουθούν να είναι σημαντικοί. Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν στη σωματική και ψυχική Υγεία στους χώρους εργασίας, είτε αυτοί είναι γραφεία Διοίκησης είτε βιομηχανικές, αποθηκευτικές και άλλες εγκαταστάσεις. Πέραν αυτού, μια αποτελεσματική πολιτική H&S και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, διασφαλίζει τη συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας και την εκτέλεση των παραγγελιών, όπως αυτή προβλέπεται από συμβόλαια και συμβάλλει, επίσης, στην αύξηση της παραγωγικότητας. Μέσα από τη συνεργασία του με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας – ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., φορέα των ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, και έγκριτες επιχειρήσεις, το συνέδριο σκοπεύει να προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση και γνώση για τις ισχύουσες απαιτήσεις συμμόρφωσης που, εκ των πραγμάτων, επικαιροποιούνται, όπως και να συμβάλει στην προσπάθεια υλοποίησης μίας σύγχρονης πολιτικής H&S σ’ ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό και φυσικό περιβάλλον, με θέματα όπως:
- Μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους κατά του κορωνοϊού (SARS-CoV-2)
- Health & Safety και Κλιματική Αλλαγή
- Eπικαιροποίηση Occupational health and safety management systems
- Χρήση νέων τεχνολογιών στην πρόληψη και προστασία Υγείας & Ασφάλειας στην COVID-19 εποχή
- Ψυχική Υγεία & Ανθεκτικότητα
- Best practices πολιτικών Health & Safety σε ελληνικές βιομηχανίες 
- Απαιτήσεις Ασφάλειας κατά τη διαχείριση επικινδύνων εμπορευμάτων / ADR
     κ.ά.

Περιβαλλοντική & Ενεργειακή Διαχείριση 
Με τον τομέα του Environment & Energy Management θα ασχοληθεί, επίσης, το συνέδριο, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής HSE. Μέσα από τις εισηγήσεις ειδικών, θα παρουσιαστούν τα σημεία – κλειδιά στην εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταξύ αυτών μέτρησης αποτυπώματος του άνθρακα, με έμφαση σε βιομηχανικά και αποθηκευτικά κτίρια και εταιρικούς στόλους, ενώ θα γίνει ειδικότερη αναφορά και στο Χρηματιστήριο Ρύπων.

The importance of Cold Chain Logistics for the HSE Industry 
Συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους 
Το web event της 1ης Δεκεμβρίου φιλοξενεί ειδική ενότητα για τον ρόλο της Ψυκτικής Αλυσίδας στο HSE, η οποία συνδιοργανώνεται με την ΕΕΒΨ. Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η ανάδειξη σημαντικών εργασιακών, περιβαλλοντικών και ενεργειακών παραμέτρων στη βιομηχανία της Ψύξης, όπως και η πληροφόρηση των συνέδρων για νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν την εργασιακή καθημερινότητα.

5 σημεία που επηρεάζουν την Ψυκτική Αλυσίδα σύμφωνα με το HSE:
1. Η πίεση για τη μείωση του κόστους στη διαχείριση της ψυχρής αλυσίδας
2. Η έλλειψη στην οριοθέτηση των δεικτών KPIs
3. Επιπτώσεις των αυξημένων νέων κανονισμών και της νομοθεσίας στη διαχείριση της ψυχρής αλυσίδας
4. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την έλλειψη σύγχρονων και μη ενεργοβόρων υποδομών
5. Η διαχείριση κινδύνων και ο ανθρώπινος παράγοντας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ HSE 2021

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

Σε ποιους απευθύνεται 
Η διοργάνωση φέρνει σε επικοινωνία τους επαγγελματίες του χώρου HSE, σε μια διαδικτυακή συνάντηση που σκοπό έχει να παρουσιάσει όλα τα νέα δεδομένα στη διαμόρφωση και υλοποίηση επικαιροποιημένων πολιτικών Υγείας, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής / Ενεργειακής Διαχείρισης στο κατώφλι του 2021. Μέσα από εισηγήσεις ειδικών, συμβούλων και παρουσιάσεις συγκεκριμένων case studies, το συνέδριο αποσκοπεί στον εφοδιασμό όλων των χρήσιμων πληροφοριών και τεχνογνωσίας και απευθύνεται σε στελέχη: 

Health, Safety & Environment 
Ποιότητας
Συμμόρφωσης / Compliance 
Ανθρώπινου Δυναμικού / HR 
Training 
Operations 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης/ CSR 
Πολιτικής Περιβάλλοντος / Sustainability 
Ενεργειακής Διαχείρισης
Παραγωγής / Εργοστασίων 
Supply Chain / Logistics 
Αγορών / Προμηθειών
Διοικητικής Λειτουργίας
κ.ά.

Το συνέδριο απευθύνεται επίσης σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον χώρο του HSE όπως εταιρείες ΕΞΥΠΠ, Εργονομίας Εργασίας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ενεργειακής Διαχείρισης κ.ά. καθώς επίσης σε προμηθευτές συστημάτων και προϊόντων όπως καταγραφικών θερμοκρασίας / θερμοκαμερών, υγειονομικού υλικού, Μέτρων Ατομικής Προστασίας, εξειδικευμένων λογισμικών μέτρησης του αποτυπώματος του άνθρακα, εξειδικευμένων λογισμικών HSE κ.ο.κ.